Kontakt

Dyrektor Techniczny

JAKUB ZELGA

jakub.zelga@zel-tech.com

+48 575 802 502

Dyrektor Techniczny

SŁAWOMIR ŁABĘDZKI

slawomir.labedzki@zel-tech.com

+48 516 196 226